Kazdağı Göknarı

KAZDAĞI GÖKNARI (ABIES EQUI-TROJANI)

A A

Anavatanım Türkiye´dir. En geniş yayılışı Kazdağları´nda gösteririm. Türkiye’ye özgü endemik bir ağacım. Çamgiller (pinaceae) ailesindenim.

Genç ağaçlarda piramidal formda olan habitusum, daha sonraki dönemlerde, dar piramidal bir tepe oluşturur. Büyük boylu, yaprağını dökmeyen bir ağacım.

40 metre boya, 2 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 1000 yıl yaşayabilirim.

Başlangıçta gövde kabuğum ince, düzgün, gri kül renkli, daha sonraki dönemlerde kalın ve hafif çatlaklar oluşturur.

İğne yapraklarım dar 2-3 cm uzunluğunda uçları küt ya da kertiklidir. Kozalaklı dallarımdaki iğne yapraklarım sivri uçludur. Yapraklarımın üst kısmı parlak koyu yeşil renkte olup alt kısmında iki adet stoma bandı bulunur.

Erkek çiçeklerim, sarı, kırmızı kozalaklar halinde, olgunlaşınca morumsu kahverengiye dönüşür. Dişi çiçeklerim, sadece tepeye yakın sürgünlerimin üzerinde dik konumdaki kozalakçıklar halindedir. Açık yeşil renkte ve 15-20 cm boyundadır.

Yeryüzünde tek doğal bulunuş yerim Kazdağları´dır. 1883 yılında keşfedildiğimde başka bir Göknar türünün varyetesi sanılmıştım, ama daha sonra yeni bir tür olduğum anlaşılmış olup civardaki Truva Kenti´nden dolayı bana Abies equi-trojani adı verilmiştir. Mitolojide de Odysseus´un Truva Atı´nı Kazdağı Göknarları´ndan yaptığı söylenmektedir.

Odunum kereste, kutu ve kasa yapımının yanısıra kâğıt yapımında da kullanılır. Park ve bahçelerde grup halinde veya soliter olarak kullanılırım.

Kazdağı Göknarı - Abies equi-trojani
Kazdağı Göknarı - Abies equi-trojani
Kazdağı Göknarı - Abies equi-trojani
Kazdağı Göknarı - Abies equi-trojani
Kazdağı Göknarı - Abies equi-trojani