Sahil Sekoyası

SAHİL SEKOYASI (SEQUOIA SEMPERVIRENS)

A A

Anavatanım Kuzey Amerika’nın Pasifik sahilleri ve Kaliforniya çevresidir. Servigiller (cupressaceae) ailesinin Sequoia cinsinden tek bir türle temsil edilen üyesiyim.

Genç ağaçlarda konik formlu olan habitusum, daha sonraki dönemlerde kök kısmında genişleyen, geniş ve dağınık tepeli bir form oluşturur. Gövdemin dibinde genişçe bir payanda ve destek kısmı vardır. Büyük boylu, yaprağını dökmeyen bir ağacım.

120 metre boya, 9 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 5000 yıl yaşayabilirim.

Gövde kabuğum koyu kahverengi ile kırmızımsı kahverengi renkli oldukça kalın boyuna derin çatlaklı, lifli, süngerimsi yumuşaklıkta bir yapıdadır.

Sürgünlere sarmal olarak dizilen yapraklarım. 2 farklı formdadır. Yan dallarım üzerindeki yapraklar, göknar ve porsuk ağacına benzer benzer şekilde yassı ve 2 sıralı dizilmişlerdir. Alt yüzlerinde belirgin halde iki stoma bandı vardır. İkinci tip yapraklarım; ana sürgün uçlarında ve kozalak taşıyan verimli sürgünlerim üzerinde yer alır ve daha kısa, sivri uçludurlar.

Erkek çiçeklerim çok sayıda etamin pulunun kısa bir eksen üzerinde sarmal olarak dizilmesinden oluşan kozalak formundadır. Dişi çiçeklerimin oluşturduğu kozalaklar ise yumurta biçiminde, 15-20 adet odunlaşmış karpellerden oluşur. Karpellerin üst yüzleri buruşuktur. Kozalaklarım 1 yılda olgunlaşır.

Kaliforniya’nın en kıymetli orman ağaçlarındanımdır. İstanbul’un park-bahçe ve eski korularında güzel örneklerine rastlanır. Ülkemizde Karadeniz kıyıları ve Kuzeydoğu Anadolu’nun yazın sisli sahil arazilerininde, dere içlerinde ve yamaçlarda iyi gelişme gösteririm. Odunum kereste endüstrisinde en değerli ahşap türlerinden biridir. Çürümeye karşı etkileyici direncimden dolayı Kaliforniya genelindeki demiryolu traverslerinin yapımında kullanıldım. Sadece kıymetli bir orman ağacı değil, aynı zamanda dekoratif bir park ve bahçe ağacıyım.

Sahil Sekoyası - Sequoia sempervirens
Sahil Sekoyası - Sequoia sempervirens
Sahil Sekoyası - Sequoia sempervirens
Sahil Sekoyası - Sequoia sempervirens
Sahil Sekoyası - Sequoia sempervirens