Yalankoz

YALANKOZ (PTEROCARYA FRAXINIFOLIA)

A A

Anavatanım Türkiye, Kuzey İran ve Kafkasya´dır. Cevizgiller (juglandaceace) ailesindenim.

Habitusum dağınık tepeli bir formdadır. Büyük boylu, yaprağını döken bir ağacım.

35 metre boya, 2 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 500 yıl yaşayabilirim.

Başlangıçta gövde kabuğum kahverengi-gri renkli olup daha sonraki dönemlerde derin çatlaklı bir yapıdadır.

Bileşik yapraklarım 11-13 adet yaprakçıktan oluşur. Geniş mızrak biçimli, koyu yeşil renkli yaprakçıklarım, sivri uçlu, çift sıralı ve dişlidir. Cevize has aromatik kokularım bulunmamaktadır.

Erkek ve dişi çiçeklerim aynı sürgünler üzerinde bulunurlar. Erkek çiçekler silindirik, sarkık, yeşil renkli kurullar oluşturur.
 Dişi çiçek kurullarım önceleri yatay, ince başaklar biçimindedir. Daha sonra aşağı doğru sarkarlar.

Meyvelerim öteki ceviz türlerinden çok farklı olarak, sarkık bir eksen üzerine dizilmiş kanatlı, küçük "nuks" şeklindedir.

Park ve bahçelerde grup halinde veya soliter olarak kullanılırım. Dişbudak yapraklı kanatlı ceviz olarakta tanınırım.

Yalankoz - Pterocarya fraxinifolia
Yalankoz - Pterocarya fraxinifolia
Yalankoz - Pterocarya fraxinifolia
Yalankoz - Pterocarya fraxinifolia
Yalankoz - Pterocarya fraxinifolia