Halep Çamı

HALEP ÇAMI (PINUS HALEPENSIS)

A A

Anavatanım Akdeniz’in kıyı ülkeleridir. Batıdan doğuya gidildikçe yayılış sahalarım daralır. Türkiye´de Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin alçak kesimlerinde Sarıçamlarla birlikte, Güvercinlik Körfezi’nde Kızılçamlarla birlikte bulunurum. Çamgiller (pinaceae) ailesindenim.

Başlangıçta sivri bir tepeye sahip olan habitusum, daha sonraki dönemlerde dağınık tepeli form oluşturur. Büyük boylu, yaprağını dökmeyen bir ağacım.

25 metre boya, 1 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 500 yıl yaşarım.

Başlangıçta gövde kabuğum düz, parlak, gümüşi renkte olup, daha sonraki dönemlerde kırmızımsı kahverengi renkli, derin çatlaklı bir yapıya dönüşür.

İğne yapraklarım açık yeşil renkli, yumuşak, kenarları ince dişli, sürgünlerimin ucunda rozet durumludur.

Tomurcuklarım küçük, silindirik formlu ve reçinesizdir. Pullarım geriye doğru hafif kıvrıktır. Kozalaklarım dar konik şeklindedir. Kozalaklarım ilk zamanlarda yeşil, 24 ay sonra kırmızımsı-kahverengiye dönüşür.

İğne yapraklarımdan bronz veya yeşil boya elde edilir. Çevre düzenlemelerinde ve kumul erozyonunun tutulmasında yararlanılırım.

Halep Çamı - Pinus halepensis
Halep Çamı - Pinus halepensis
Halep Çamı - Pinus halepensis
Halep Çamı - Pinus halepensis
Halep Çamı - Pinus halepensis
Halep Çamı - Pinus halepensis