Porsuk

PORSUK (TAXUS BACCATA)

A A

Anavatanım Akdeniz ülkeleri, Avrupa’nın orta ve kuzey kesimleri, Türkiye ve Kafkasya’dır. Türkiye’de özellikle Karadeniz ormanlarında, bu ormanların daha çok gölgeli ve kuytu kesimlerinde tek tek bulunurum. Az da olsa bu yayılış dışında güneyde Amanos Dağları’nda da görülebilirim. Porsukgiller (taxaceae) ailesindenim.

Çoğunlukla boylu çalı formunda olan habitusum, sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümü oluşturur. Bir gölge ağacı olarak ilk yaşlarda çok yavaş büyürüm. Büyük boylu, yaprağını dökmeyen bir ağacım.

20 metre boya, 1 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ancak Karabük yöresinde 35 metre boya ulaşan anıt nitelikli ağaçlarıma da rastlanılmaktadır. Ortalama 3000 yıl yaşarım.

Gövdemin kırmızı kahverengi olan kabuğu gelişigüzel şekilde çatlayarak dökülür. Boğumlu olan gövdemin halka sayımlarını yapmak imkansız gibidir.

Yapraklarım 1-2.5 cm uzunluğunda olan iğne biçiminde koyu yeşil renktedir, üstleri parlak, uçları sivri ve enine kesitleri yassıdır. Yoğun, koyu yeşil, olgun yapraklarım makaslanarak istenilen şekil verilebilir. Klasik Topiary Bahçeleri’nin aranılan bir türüyüm.

Çiçeklerim krem renginde kokusuzdur.

Meyvelerim kırmızı renkte, kapsül biçiminde olup çekirdekleri zehirlidir.

Genellikle ağaçlarım erkek ve dişi olarak ayrılır. Meyveli ağaçlarım dişi olanlardır. Dayanıklı ve elastiki olan odunumdan eski ve orta çağlardan günümüze kadar yay yapımında yararlanılmaktadır. Odunum günümüzde mobilyacılıkta, lambri, oymacılık, tornacılık ve küçük el sanatlarında kullanılmaktadır. Günümüzde Avrupa Porsuk Peyzajı ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılırım.

Porsuk - Taxus baccata
Porsuk - Taxus baccata
Porsuk - Taxus baccata
Porsuk - Taxus baccata
Porsuk - Taxus baccata