Salkım Huş

SALKIM HUŞ (BETULA PENDULA)

A A

Anavatanım Avrupa ve Orta Asya’nın yüksek kesimleridir. Türkiye’de Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu’da yüksek kesimlerde bulunurum. Huşgiller (betulaceae) ailesindenim.

Habitusum, gençliğimde piramidal bir formdayken, yaşlandığımda geniş bir tepe yapar. Dış dallarım zarifçe sarkar. Büyük boylu, yaprağını döken bir ağacım.

40 metre boya, 1.5 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 200 yıl yaşarım.

Gövde kabuklarım parlak beyaz renkli, geniş ve ince levhalar halinde soyulabilir. Yaşlı ağaçların dip kısımlarındaki kabuklar kaba esmer ve çatlaklıdır.

Yapraklarım sivri damla uçlu, yumurtamsı-baklava dilimi şeklinde kenarları çift sıralı sivri dişlidir.

Sonbaharda oluşan erkek çiçeklerim, ilkbaharda olgunlaştığında kahverengi sarkık kurullar oluşturur. Dişi çiçeklerim ilkbaharda yapraklarla birlikte ortaya çıkar. Yeşil renkli ince sarkık kurullar halindedir.

Meyve kurullarım önce yeşil, olgunlaşınca kahverengini alır ve sarkık duran kanatlı tohumlarım ortaya çıkar.

Adımı, soyulan beyaz gövde kabuğumdan alırım. Bazı bölgelerde, kereste ve kağıt hamuru gibi orman ürünleri ile estetik amaçlı ve ekosistem hizmetleri için yetiştirilirim. Odunumdan tahta ayakkabılar yapılır ve ısı değeri yüksek olduğundan yakıt olarak da kullanılır. Aynı zamanda Finlandiya´nın milli ağacıyımdır.

Salkım Huş - Betula pendula
Salkım Huş - Betula pendula
Salkım Huş - Betula pendula
Salkım Huş - Betula pendula
Salkım Huş - Betula pendula